Zielone Pojęcie

Zieleń na terenie Muzeum Przyrodniczego - Ujście Warty

Projekt zieleni dostosowany został do nowych rozwiązań zagospodarowania terenu i ma podkreślić reprezentacyjny charakter miejsca. Przed wejściem do muzeum zaproponowano pasową kompozycję roślin wpisującą się w rysunek nawierzchni i płynnie łączącą się z nawierzchnią. Regularność tą złamano nieliniowymi nasadzeniami drzew. Jako miejsce wypoczynku zaprojektowano alejkę z ustawionymi wzdłuż niej ławkami oraz z dwiema dużymi pergolami, pod którymi ustawione zostaną stoły z ławami. Widok roztaczający się z alejki na okoliczne pola i las został objęty ramą sosen podsadzonych ozdobnymi trawami i krzewami, a z drugiej strony rozłożystymi drzewami dającymi cień w upalne dni. Wzdłuż parkingu zaplanowano szybko rosnące nasadzenia drzew i krzewów, które mają pełnić rolę izolacyjną od sąsiadującej ulicy oraz zacieniować miejsca parkingowe. Zaproponowany układ zieleni nie wyznacza granic działki, tylko ma płynnie łączyć się z okolicznym krajobrazem, nie stanowiąc bariery widokowej. Dodatkowo rozwiązanie nasadzeń ma przypominać krajobraz wodno-szuwarowy Parku Narodowego Ujście Warty, stąd liczne, płynne, falowe nasadzenia traw ozdobnych, kolorystycznie wpisujące się w naturalny pejzaż parku.
W projekcie zastosowano również gatunki roślin w większości występujące naturalnie w środowisku objętym opracowaniem, ale także gatunki kontrastujące ze sobą kolorystycznie, które wizualnie urozmaicają widok. Ponadto zastosowane rośliny dobrano pod względem wytrzymałości na niesprzyjające warunki siedliskowe – rosną na nieurodzajnej glebie, są w pełni mrozoodporne i nie wymagają wyszukanych zabiegów pielęgnacyjnych. W składzie gatunkowym znalazły się również krzewy (np. irga) oraz drzewa (jarząb) dające jesienią owoce, które będą przyciągały różne gatunki ptaków.