Zielone Pojęcie

Duży ogród rodzinny w Wymysłowie

Działka ma w przybliżeniu kształt prostokąta, zlokalizowanego skośnie w stosunku do głównej drogi przez Wymysłowo. Dom usytuowany został mniej więcej w jednej trzeciej długości działki, bliżej drogi, zatem część przedogródka jest stosunkowo duża. W projekcie zaproponowano odsunięcie ogrodzenia działki od granicy z drogą, przez co wyłączono słupy wysokiego napięcia i telefoniczne z terenu ogrodu oraz zyskano miejsce na nieformalny parking dla gości i pas z zielenią izolacyjną pod linią energetyczną. Do domu prowadzi duży, dość szeroki podjazd z rabatami z ozdobnych krzewów. Wzdłuż drogi zlokalizowano dużą rabatę z zielenią wysoką przechodzącą łukiem w pagórek nad ziemianką, która ma stanowić część ogródka warzywnego ze szklarnią. Z drugiej strony domu, przy tarasie zaplanowano rabatę żwirową oraz altanę z miejscem wypoczynkowym i kręgiem ogniskowym. Całość ogrodu zamyka duża, naturalistyczna rabata z trawami i bylinami. Zgodnie z życzeniem inwestorów ogród ma charakter nowoczesny, podkreślony przez geometryczne kształty rabat i roślin (kule bukszpanowe, okrągłe korony drzew na podjeździe), a także przez zaproponowane materiały – taras i miejsce wypoczynkowe z desek kompozytowych, ścieżki z regularnych płyt betonowych, duża żwirowa rabata. Jednocześnie, aby ogród położony na wzniesieniu, w dość malowniczym wiejskim krajobrazie nie był zupełnie oderwany od otoczenia zastosowano miękkie linie zewnętrznych rabat ogrodowych, rodzime gatunki roślin budujących ramy ogrodu, oraz swobodną, naturalistyczną rabatę, która otwiera widok z ogrodu na otaczające pola i zarośla.