Zieleń na terenie Muzeum Przyrodniczego - Ujście Warty

Zieleń na terenie Muzeum Przyrodniczego - Ujście Warty

Projekt zieleni dostosowany został do nowych rozwiązań zagospodarowania terenu i ma podkreślić reprezentacyjny charakter miejsca. Przed wejściem do muzeum zaproponowano pasową kompozycję roślin wpisującą się w rysunek nawierzchni i płynnie łączącą się z nawierzchnią. Regularność tą złamano nieliniowymi nasadzeniami drzew.
Jako miejsce wypoczynku zaprojektowano alejkę z ustawionymi wzdłuż niej ławkami oraz z dwiema dużymi pergolami, pod którymi ustawione zostaną stoły z ławami. Widok roztaczający się z alejki na okoliczne pola i las został objęty ramą sosen podsadzonych ozdobnymi trawami i krzewami, a z drugiej strony rozłożystymi drzewami dającymi cień w upalne dni. Wzdłuż parkingu zaplanowano szybko rosnące nasadzenia drzew i krzewów, które mają pełnić rolę izolacyjną od sąsiadującej ulicy oraz zacieniować miejsca parkingowe.
Zaproponowany układ zieleni nie wyznacza granic działki, tylko ma płynnie łączyć się z okolicznym krajobrazem, nie stanowiąc bariery widokowej. Dodatkowo rozwiązanie nasadzeń ma przypominać krajobraz wodno-szuwarowy Parku Narodowego Ujście Warty, stąd liczne, płynne, falowe nasadzenia traw ozdobnych, kolorystycznie wpisujące się w naturalny pejzaż parku.
W projekcie zastosowano również gatunki roślin w większości występujące naturalnie w środowisku objętym opracowaniem, ale także gatunki kontrastujące ze sobą kolorystycznie, które wizualnie urozmaicają widok. Ponadto zastosowane rośliny dobrano pod względem wytrzymałości na niesprzyjające warunki siedliskowe - rosną na nieurodzajnej glebie, są w pełni mrozoodporne i nie wymagają wyszukanych zabiegów pielęgnacyjnych. W składzie gatunkowym znalazły się również krzewy (np. irga) oraz drzewa (jarząb) dające jesienią owoce, które będą przyciągały różne gatunki ptaków.

Ujscie Warty
Rodzinny ogród Brzozówce
Rodzinny ogród Brzozówce
Rodzinny ogród Brzozówce