Park przy Placu Rapackiego

Rodzinny ogród Brzozówce

Teren objęty projektem zieleni to obszar toruńskiego parku znajdującego się w okolicach Placu Rapackiego. Park rozciąga się między ulicami F. Chopina i A. Mickiewicza, na niewielkim wzniesieniu. Istniejącą roślinność parkową stanowi głównie stary drzewostan, co powoduje duże zacienienie powierzchni. Z tego względu zastosowana w projekcie roślinność to głównie gatunki cieniolubne i cienioznośne, w dużej mierze zadarniające, ale są wśród nich również rośliny efektownie kwitnące. Ponadto rośliny dobrano w taki sposób aby były ozdobne przez zdecydowaną większość roku, z tego względu w projekcie znalazły zastosowanie rośliny zimozielone i półzimozielone, które w łagodniejsze zimy nie będą tracić liści. Dodatkowo duża część roślin pomimo zamierania na zimę pozostaje na powierzchni w formie zaschniętych liści i kwiatostanów, co również podnosi ich walory dekoracyjne. Rabaty z roślinnością zaprojektowano w formie swobodnie ukształtowanych między drzewami i ścieżkami plam, „rozpływających się” po całej powierzchni parku, dając efekt nieregularności i naturalności.

Park przy Placu Rapackiego
Park przy Placu Rapackiego
Park przy Placu Rapackiego
Park przy Placu Rapackiego
Park przy Placu Rapackiego
Park przy Placu Rapackiego
Park przy Placu Rapackiego
Park przy Placu Rapackiego