Zielone Pojęcie

Park przy Placu Rapackiego

Teren objęty projektem zieleni to obszar toruńskiego parku znajdującego się w okolicach Placu Rapackiego. Park rozciąga się między ulicami F. Chopina i A. Mickiewicza, na niewielkim wzniesieniu. Istniejącą roślinność parkową stanowi głównie stary drzewostan, co powoduje duże zacienienie powierzchni. Z tego względu zastosowana w projekcie roślinność to głównie gatunki cieniolubne i cienioznośne, w dużej mierze zadarniające, ale są wśród nich również rośliny efektownie kwitnące. Ponadto rośliny dobrano w taki sposób aby były ozdobne przez zdecydowaną większość roku, z tego względu w projekcie znalazły zastosowanie rośliny zimozielone i półzimozielone, które w łagodniejsze zimy nie będą tracić liści. Dodatkowo duża część roślin pomimo zamierania na zimę pozostaje na powierzchni w formie zaschniętych liści i kwiatostanów, co również podnosi ich walory dekoracyjne. Rabaty z roślinnością zaprojektowano w formie swobodnie ukształtowanych między drzewami i ścieżkami plam, „rozpływających się” po całej powierzchni parku, dając efekt nieregularności i naturalności.